اسارت ذهن

درد همین است

واژه اشتراک

حبس خود در اسارت ذهن

من عاشق مردنم

خداوندا نمایشنامه را من از برم

همه چیز فراموش می شود

همه چیز فراموش می شود

----------

/ 0 نظر / 11 بازدید