باغ

این باغستان آخر سر مرا از شادی خواهد کشت

من که جز گرمی دستای تو چیزی نمی خوام، درست عینه درویشای دربه در

خیس جویباری ،لیز جلبک  ،به که چه افسون انبه را به تماشا نشسته ای

دنبال یه حس ناب هم میشود اینجا بود من که کره خره سفید را می بینم که چطور از شادی جفتک می زند و باغ خدا پر است از پرسه های پدر

کره خر جمعه،دهقان زحمتکش ،بهم قول داده که یکیشون را بهم بده اما میدونم بابام مخالفه....

انگار سرسبزیت با بودن بابا بود و بس ،امروز خشکی و جمعه ،هم دیگر کشاورزی نمی کند ...

امروز پر فحشم و نفرین

پر چشم غره هایی که دلیلش را خودم هم نمی دانم

امروز پر زخمم و درد .. پر رنج ...امروز معنی کثافت ترین واژها را می فهمم معنی رنج را معنی اشکم را که در گرمای چهاردیواری مرا به آن روزها می برد

امروز هیچکس یار نیست ...این زالوهای خونخوار رنج مرا دوچندان میکنند

امروز من عاشق مرگم عاشق تمام شدن این صفحات درد

امروز من پر تهمتم ...پر جنگ

امروز من به مردن می اندیشم و پنجره را دیریست تخته کرده ام تا مبادا دلخوشی هام گل کند

امروز من محتاج هیچی نیستم

امروز من خود یک پارچه دردم

/ 9 نظر / 11 بازدید
وصال

به کدامین حرم سیلی خور خاطراتم؟ در پی کدامین گمشده دیوانه وار می گریم...؟!؟! انگار همین دیروز بود... فراموش نخواهم کرد سرم اولین نگاه دزدانه ات را ! می ترسم... می ترسم از یاد رفته ایی بیش نباشم واین بار من اشکارا از دوردست نگاهت می کنم وتو بی خیال می گذری از این همه احساس...

مجید

امروز من به مردن می اندیشم و پنجره را دیریست تخته کرده ام تا مبادا دلخوشی هام گل کند امروز من محتاج هیچی نیستم امروز من خود یک پارچه دردم سلام ! زیبا اما غمگنانه بود .. تصویرها زنده و گویا بودند . از خوانشش لذت بردم .. شاد باشی و حق یارت .

وصال

دست هایم را که می گیری حجم نوازش لبریز میشود گویی تمام رزهای زرد باغها با دستهای بی دریغ تو برای من چیده میشوند و قلب من پرنده ای میشود به پاکی بیکران نگاهت پر میکشد... و در آن وسعت بی انتها در خاکستری اندوه ابرها گم میشود دستهایم را که میگیری... نگاهم این قاصدک های بی تاب هزاران شور در آبی فضا رها میشوند و بغض گریه ها از شنیدن نفس زدنهای روح زیر هجوم آوار سرنوشت بی صدا شکسته میشود... دستهایم را که میگیری... عبور تلخ زمان را دیگر نمیخواهم که باور کنم

حسن اربابی

با مهر سلام بر آریا.وجغرافیایی که درآن نفس می کشی. تمام بلوچستان را عشق است. قشنگ اند نوشته هایت. ایدون باد تا همچنان.

آرزو

سلام خیلی زیبا و زنده بود... همیشه موفق باشید...[گل][لبخند]