می دانی چه چیز زمین را خوشحال می کند

می دانی چه چیز زمین را خوشحال می کند ،سایه ی نوازش ابری که از آسمان به زمین فرو می غلتد. و وزش نسیمی که بوی باران می دهد

در ارتفاع باید ایستادو صورت را به نسیم داد

اندازه ی چشمه ی کوچک پای کوه باید بزرگ شد

رقص کنان از کوه به دره آمد و دستها را در آب چشمه شست

و به آسمان نگریست هنگامی که پرنده ای سبک بال پرواز میکند

من به تماشای باران ایستاده ام و ارتفاع را می پیمایم

داد خواهم زد داد آی آدما که به موهوم می نگرید من شفافیت را در صدای قورباغه ای در دل یک دره دیده ام

 

/ 5 نظر / 7 بازدید
نانی آزاد

داد خواهم زد داد آی آدما که به موهوم می نگرید من شفافیت را در صدای قورباغه ای در دل یک دره دیده ام[گل]

نسرین بهجتی

شاید باور نکنی من هم شفافیت را در صدای قورباغه ای در دل یک دره دیده ام ... جوری که میخواستم دنیا متوقف شود و من در همان لحظه بمیرم