باید کوه باشی،مقاوم ،ایستاده

با هر دردی آبدیده تر شوی 

هیچ کس حق ندارد تو را بهم بریزد

چون تو مقدسی

چون تو خوبی

چون تو ارزشمندی و ارزش داری

 

/ 0 نظر / 7 بازدید